​Ketentesten

Hoewel door de meeste mensen ICT als ondersteunend wordt gezien ten aanzien van bedrijfsprocessen, is ICT de laatste jaren doorgedrongen tot de haarvaten van menig proces en is het vaak zelfs een bedrijf kritische component geworden. Niet alleen voor de ondersteuning van het eigen proces, maar ook in de communicatie met partners waarmee samen een proces wordt uitgevoerd, een zogenaamd ketenproces. Hierdoor komen de afhankelijkheden tussen deze ketenpartners in het betreffende ketenproces steeds nadrukkelijker naar voren. De invloed van andere ketenpartners op het proces van de eigen organisatie wordt steeds groter.

Door de steeds verder gaande toepassing van ICT in ketenprocessen, worden ook steeds specifiekere en complexere eisen gesteld aan het testen van de ICT ondersteuning van deze ketenprocessen. Dit ketentesten begint idealiter al tijdens het (keten)proces ontwerp en loopt door tijdens de ontwikkeling en oplevering van de ICT oplossing(en).

Een belangrijke basis voor de uiteindelijke werking van het ketenproces is de tussen betrokken ketenpartners gemaakte set van afspraken ten aanzien van de te gebruiken communicatie infrastructuur voorzieningen, de te hanteren standaarden (zowel technisch als inhoudelijk) en de specificaties van de uitwisselingsprocessen alsmede de uit te wisselen berichten.

Een goede set van afspraken begint met een goede beschrijving van het ketenproces om in de praktijk goed (met berichtenuitwisseling) ondersteund te kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een duidelijke uitwerking van de ‘goed’-paden, maar ook aan afhandeling van ‘fout’-paden en onvoorziene gevallen.

Deze set van afspraken laat zich ook vertalen naar een gezamenlijke ketentest strategie.

Ketentesten hebben tot doel, om bij realisatie of wijzigingen binnen een procesketen een compleet beeld te geven van het kwaliteitsniveau van het totale ketenproces en de middelen (systemen) die in de uitvoering hiervan worden ingezet. Ketentesten zijn bij uitstek geschikt om testbevindingen te ontdekken die de ketenpartners individueel niet hadden kunnen vaststellen. Andersom: ketentesten zijn bij uitstek niet bedoeld om testbevindingen te vinden die de ketenpartners individueel in hun eigen systeem(integratie)testen ook hadden kunnen ontdekken