Werken als freelancer

Je kunt inschrijven bij DutchPelican als freelance medewerker. Wij nemen bij aanmelding binnen een enkele dagen contact met je op en nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Mocht dit gesprek en de mogelijkheden wederzijds bevallen, dan nemen we jou op in ons bestand van freelance medewerkers.

DutchPelican fungeert in deze als bemiddelaar tussen jou en een opdrachtgever. Wij gaan voor jou op zoek naar opdrachten die aansluiten bij jouw profiel, expertisegebied en ambitie.

Een screening maakt onderdeel uit van het selectieproces.