VOG/Screening

Naast de ervaring en certificering worden al onze medewerkers continu door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) beoordeeld en zijn zij altijd in het bezit van een geldige VOG NP. De persoon in kwestie kan met de VOG aantonen dat hij of zij niets in het verleden heeft gedaan wat beoogde functie in de weg staat. 

DutchPelican hanteert het algemeen screeningsprofiel van Dienst Justis, waarbij onze medewerkers op alle 8 risico gebieden worden gescreend. Indien de opdracht dit vereist wordt een aanvullende screening aangevraagd en uitgevoerd.