Exploratory Testing

Onze maatschappij is in toenemende mate afhankelijk van informatiesystemen. De kwaliteit van deze systemen is daarmee ook steeds belangrijker geworden. Recente onderzoeken wijzen echter uit dat de gemiddelde kwaliteit van informatiesystemen – ondanks groter wordende testinspanningen – niet verbetert. Dit stelt ons de vraag hoe wij als testers deze kwaliteit kunnen verbeteren. Traditionele testmethoden besteden een aanzienlijk deel van de tijd aan allerlei activiteiten onder de verzamelnaam testen. Volgens deze methoden wordt voor ongeveer 75% van de tijd gespecificeerd en gedocumenteerd, waardoor de effectieve tijd voor testuitvoering wordt beperkt tot zo’n 25%. Voorbereiding kan kwaliteitsverhogend zijn als het gaat om toetsen van ontwikkel- en systeem-documentatie, maar er wordt niets werkelijk mee getest. Zo wordt slechts een klein deel van het totale testbudget gespendeerd aan het daadwerkelijk verbeteren van de kwaliteit van het informatiesysteem. Stel je eens voor welke winst er te behalen is door efficiënter te specificeren en documenteren!

Traditionele testmethoden geven met deze uitgebreide testspecificaties het gevoel van zekerheid dat er goed en gestructureerd wordt getest. Dit is echter een schijnzekerheid. De hoeveelheid testdocumentatie heeft geen relatie met kwaliteit van de testuitvoering.

Wij hebben aangetoond dat er ook andere manieren zijn om te komen tot kwalitatief zeer goede tests. Een andere methode die in plaats van of naast de traditionele methoden gebruikt kan worden. Wat wij bieden is een vernieuwende optie voor testers om zich meer te kunnen onderscheiden in hun vakgebied en hun testaanpak beter af te kunnen stemmen op de vraag vanuit de klant en de markt.

Exploratory Testing is een iteratieve testmethode met als uitgangspunt dat leren, specificeren en uitvoeren van de testen zoveel mogelijk gelijktijdig plaatsvindt. In plaats van specificaties bestaat de testbasis voor Exploratory Testing uit ervaring, domeinkennis, testkennis, creativiteit en logisch denkvermogen. ET besteedt een substantieel groter deel van het testbudget aan daadwerkelijke testuitvoering en minder budget aan het testproces en ondersteunende documentatie. Het niet vooraf opstellen van testspecificaties bespaart tijd en geld. Het stelt je in staat flexibeler om te gaan met wijzigingen op het laatste moment.  Deze wijze van testen sluit daarom zeer goed aan bij Agile ontwikkelmethoden zoals bijvoorbeeld Scrum. Exploratory Testing sluit daarmee beter aan bij de huidige vraag en context van systeemontwikkeling.