Kernwaarden & Ethiek

Sinds de oprichting van DutchPelican in 2015 zijn onze vijf waarden een inspiratie voor onze bedrijfscultuur en bedrijfsvoering. Onze waarden zijn niet alleen gedragsregels maar ook basisprincipes.

Passie: Wij zij bevlogen met ons vak. Beleven plezier door onze passie te delen, samen te werken met onze klanten en uitdagende opdrachten uit te voeren.

Betrouwbaarheid: Onze medewerkers zijn van onberispelijk gedrag. Door onze klanten en onze medewerkers goed te leren kennen, kunnen we beiden meer uit de samenwerking halen.

Betrokken: Wij vinden betrokkenheid en vanzelfsprekende waarde. Voor ons vormen deze de basis voor een open klimaat. Dit geldt eveneens bij de klant, in de onderneming en in elkaar.

Vakbekwaam: Wij nemen alleen medewerkers aan die gepassioneerd zijn in het testvak en kwaliteitsmanagement.  
Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers en aan onze aanpak. Wij zijn vooruitstrevend, continu verbeterend en innovatief.

Vertrouwen: Vertrouwen betekent dat we binnen het bedrijf waarde hechten aan echte openhartigheid tegenover anderen en aan uitgebreide uitwisseling van ideeën en informatie.