Ketentesten, het spel van afhankelijkheden

Hoewel door de meeste mensen ICT als ondersteunend wordt gezien ten aanzien van bedrijfsprocessen, is ICT de laatste jaren doorgedrongen tot de haarvaten van menig proces en is het vaak zelfs een bedrijf kritische component geworden. Niet alleen voor de ondersteuning van het eigen proces, maar ook in de communicatie met partners waarmee samen een proces wordt uitgevoerd, een zogenaamd ketenproces. Hierdoor komen de afhankelijkheden tussen deze ketenpartners in het betreffende ketenproces steeds nadrukkelijker naar voren. De invloed van andere partijen op het proces van de eigen organisatie wordt steeds groter.