Controle over het testen van informatiesystemen

Onze maatschappij is in toenemende mate afhankelijk van informatiesystemen. De kwaliteit van deze systemen is daarmee ook steeds belangrijker geworden. Recente onderzoeken wijzen echter uit dat de kwaliteit van informatiesystemen – ondanks groter wordende testinspanningen – niet verbetert. Dit stelt ons de vraag hoe wij als testers deze kwaliteit kunnen verbeteren.

Binnen traditionele testmethoden wordt een aanzienlijk deel van de tijd aan allerlei activiteiten onder de verzamelnaam testen besteed. Volgens de theorie van deze methoden wordt voor ongeveer 75% van de tijd gespecificeerd en gedocumenteerd, waardoor defectieve tijd voor testuitvoering wordt beperkt tot zo’n 25%.